Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Muzeum izolace, internace a integrace

pražského, kardinála Mons. Th.Lic.

 

Vážení přátelé,

vítejte na stránkách muzea v Bílé Vodě.  Muzea izolace, internace a integrace, vítejte v muzeu, jehož název přesně charakterizuje historii malé obce, jejíž fenomén překračuje nejen hranice regionu, ale i České republiky.

Muzejní expozice přibližuje pohnutou historii obce, její vzestupy a pády.

Zvláštní část expozice je věnována jedné z nejtemnější části dějin České republiky, respektive Československa.

Tato epocha  byla započatá 28. 9. 1950, i když samotná příprava začala dlouho před tím, kdy do Bílé Vody dorazil první transport řádových sester v rámci akce R vyklízení ženských řádů

Můžete se seznámit, v jakých podmínkách zde sestry žily a jak přes veškerou snahu a úsilí tehdejší vládnoucí komunistická garnitura nedokázala v těchto ženách zlomit jejich víru a odhodlání.

vzniklo pod záštitou arcibiskupa

DOMINIKA DUKY, OP

 

Poděkování

Na vzniku tohoto unikátního projektu má zásluhu mnoho lidí. Na první pohled by se mohlo zdát, že se mluví pouze o lidech, kteří se intenzivně vývoji celého muzea něco přes rok a obětovali mu veškerý svůj čas. Velké díky však patří také těm, kteří se rozhodli obohatit naší expozici o různé předměty z jejich vlastní minulosti. Předměty, které pro historií dané rodiny mohli znamenat mnoho, ale i přesto se rozhodli, podělit se o ně s ostatními.

Günter Nitsche

Michaela Neubauerová

Alice a Jindřich Skopalovi

Anna a Petr Žáčkovi

Marián Podsedník

Pavlína a Josef Paprskářovi

Roman Michálka

Miloslav Michálka

Přemysl Bednář

Pavla Neisserová a František Vrána

Eva Koubová Ozajová

Marie Ritterová (Čejkovice)

Radek Reichel

Farnost Javorník

Farnost Bílá Voda

Unita Bílá Voda

Antonín Tesař

rychleby.cz – internetový portál, Václav Jokl (ze soukromého archivu Josefa Matušky)

totalita.cz – internetový portál

Jiří Sumec za dovoz exponátů.

Opomenout nesmíme také všechny řeholní řády a kongregace, které jsme za ten rok navštívili. Pomohly nám přidat muzeu punc autentičnosti nejen hmotnými předměty, ale především svými vlastními vzpomínkami, které nám dovolili zaznamenat.

Velké díky patří také Zemskému muzea v Brně, Vlastivědnému muzea Jesenicka, Státnímu archivu Opava a Státnímu okresnímu archivu Jeseník, které zapůjčili řádu z vystavených exponátů.

Příprava a tvorba muzea s sebou nesla mnohá úskalí a mnohdy jsme velmi složitě hledali hlavně obrazovou část expozice tak, aby vhodně doplnila texty. Proto chceme touto formou požádat všechny, kterým jsme zasáhli do jejich autorských práv o shovívavost a toleranci. Nedělali jsme to se zlými ani zištnými úmysly.

Muzeum by nebylo možno vybudovat bez finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu.

Zvláštní poděkování patří Olomouckému kraji, za poskytnutí financí na realizaci filmu o Bílé Vodě.