Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

sestry

Odchodem  posledních sestřiček - cyrilek , v roce 2002 se zrodil záměr vytvořit v obci muzeum.  A zaznamenat tak bohatou a pohnutou minulost obce Bílá Voda. Myšlenka dlouhá léta narážela na nedostatek finančních prostředků .  Až spolupráce Mirka Kociána s Markem Dušákem, který zcela nezávisle, přišel s myšlenkou vytvoření  muzea, dala vzniku ideového záměru. 

V roce 2011 zastupitelstvo obce chválilo podání žádosti v rámci Programu rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu a realizace mohla začít. Do přípravného a posléze realizačního týmu přibyla historička jesenického muzea Michaela Neubauerová.

Termín otevření muzea byl  stanoven na 7. 9. 2012 den narození prvního rektora piaristického gymnázia Antonína Jana Nepomuka Brosmanna. A tak mohla být započata roční anabáze po archívech a ženských řeholích od Jiřetína pod Jedlovou až do Prešova.

Muzeum vzniklo pod záštitou arcibiskupa pražského, kardinála Mons. Th.Lic. Dominika Duky, OP