Menu
Muzeum Bílá Voda

Okruh poznání

Expozice je rozdělena do dvou sálů. V první místnosti je mapována bohatá a pohnutá historie obce.  Přibližuje běh dějin, které zde vytváří pomyslnou sinusoidu vzestupu a pádů Bílé Vody a ukazují jak je její osud nedílně spjat s katolickou církví.EXPOZICEDruhý sál je věnován internaci řádových sester komunistickým režimem od roku 1950 až do roku 1989. Má být trvalou připomínkou toho co může udělat strach z jiných názorů a morálních hodnot. Aby se nezapomnělo, že zde sestry, jejichž jediným proviněním byla víra v Boha, žily v režimu, který byl obdobný režimům v táborech nucených prací.

Smuteční slavnost za tatíčka Masaryka (podle kroniky obce Typ: JPG obrázek, Velikost: 1.55 MB)

Prezident – Osvoboditel T. G. Masaryk zemřel.

14. září 1937 zemřel náš všemi ctěný pan prezident – Osvoboditel T.G.Masaryk. U této příležitosti byly v obci Bílá Voda vztyčeny smuteční prapory a konala se smuteční slavnost. 20. září 1937 v 7 hod. večer mělo obecní zastupitelstvo smuteční schůzi. Pan starosta August Tremer zahájil schůzi a oznámil, že byly odeslány tři soustrastné telegramy, a to panu Janu Masarykovi v Lánech, Zemskému úřadu v Brně a ministerstvu vnitra v Praze. Nato ocenil obecní rada, velevážený pan P. Adolf Pospischil proslovem zásluhy našeho zemřelého pana prezidenta - Osvoboditele T. G. Masaryka jako zakladatele a vůdce našeho státu.

21. září 1937 v 8 hod. dopoledne byla ve zdejším farním kostele konána zádušní mše. Návazně se v bývalé seminární kapli konala smuteční slavnost s následujícím programem:

  1. Smuteční chór, orchestr.
  2. Mužský kvartet „Nad hvězdami“.
  3. Proslov pana starosty Augusta Tremera.
  4. Smuteční chór, kostelní sbor.
  5. Báseň: „Masarykovo úmrtí“ – žačka Anna Wottich.
  6. Žákovský sbor: „Určeno je v radě Boží“.
  7. Báseň, žákyně Adelheid Tinter.
  8. Žákovský sbor „Nad vrcholy je klid“.
  9. Báseň „Na zesnulého bývalého pana prezidenta“.
  10. Státní hymna.

Při zádušní mši a smuteční slavnosti byly přítomny veškeré spolky, korporace, úřady a školy obce Bílá Voda. Po dobu smutečních slavností byly všechny obchody uzavřeny. Smuteční slavnosti a státní pohřeb našeho pana prezidenta – Osvoboditele T. G. Masaryka započaly v Praze 21.9.1937 v 10 hodin odpoledne. U této příležitosti se rozezněly zvony zdejšího farního kostela. Nakonec ještě promluvil pan starosta Tremer, který mimo jiné řekl: „Upřímně truchlíme pro velikého muže našeho státu a věrnou vzpomínkou mu chceme projevit náš dík.“

... ale i toto je zde

Z kroniky Bílé Vody k roku 1938: Typ: JPG obrázek, Velikost: 1.59 MB

„Dvacetileté utlačování sudetoněmeckého národa českými diktátory skončilo. Adolfa Hitlera, vůdce Velkoněmecka, stojící ještě pod českou knutou, pokládáme za našeho vůdce, kterému se podařilo bez krveprolití včlenit sudetské Německo do území Velkoněmecka. Průkopníkem k tomu byl jedinečný ze všech Sudetských Němců – Konrád Henlein, jemužse podařilo sjednocení všech německých partajních členění v Sudetoněmeckou stranu. Těmto mužům vděčí Sudetoněmecký národ za osvobození od českého jha.“

Okruh poznání

Provozní doba

Od 1. července do 31. srpna
Otevřeno denně: 9 - 17 hod.

Od 1. září do 31. října
Všední dny: 9 - 16 hod.
Víkendy a svátky: 10 - 16 hod.

Od 1. listopadu do 30. dubna
Všední dny: 9 - 16 hod.

Víkendy a svátky: zavřeno

Od 1. května do 30. června
Všední dny: 9 - 16 hod.
Víkendy a svátky: 10 - 16 hod.

Kde nás najdete

nahoru