Menu
Muzeum Bílá Voda

Z historie muzea

Odchodem  posledních sestřiček - cyrilek , v roce 2002 se zrodil záměr vytvořit v obci muzeum.  A zaznamenat tak bohatou a pohnutou minulost obce Bílá Voda. Myšlenka dlouhá léta narážela na nedostatek finančních prostředků .  Až spolupráce Mirka Kociána s Markem Dušákem, který zcela nezávisle, přišel s myšlenkou vytvoření  muzea, dala vzniku ideového záměru. 

V roce 2011 zastupitelstvo obce chválilo podání žádosti v rámci Programu rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu a realizace mohla začít. Do přípravného a posléze realizačního týmu přibyla historička jesenického muzea Michaela Neubauerová.

Termín otevření muzea byl  stanoven na 7. 9. 2012 den narození prvního rektora piaristického gymnázia Antonína Jana Nepomuka Brosmanna. A tak mohla být započata roční anabáze po archívech a ženských řeholích od Jiřetína pod Jedlovou až do Prešova.

Muzeum vzniklo pod záštitou arcibiskupa pražského, kardinála Mons. Th.Lic. Dominika Duky, OP

sestry

Muzeum

Provozní doba

Od 1. července do 31. srpna
Otevřeno denně: 9 - 17 hod.

Od 1. září do 31. října
Všední dny: 9 - 16 hod.
Víkendy a svátky: 10 - 16 hod.

Od 1. listopadu do 30. dubna
Všední dny: 9 - 16 hod.

Víkendy a svátky: zavřeno

Od 1. května do 30. června
Všední dny: 9 - 16 hod.
Víkendy a svátky: 10 - 16 hod.

Kde nás najdete

nahoru